Αιτόλια

Sp Aitòlija Ap Αιτόλια/Aitolia sen. graikų kalba Sp Etolijà Ap Αιτoλία/Aitolia graikiškai L ist. sr. C Graikijoje

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.

Look at other dictionaries:

  • Aitolia — Sp Aitòlija Ap Αιτόλια/Aitolia sen. graikų kalba Sp Etolijà Ap Αιτoλία/Aitolia graikiškai L ist. sr. C Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Aitolija — Sp Aitòlija Ap Αιτόλια/Aitolia sen. graikų kalba Sp Etolijà Ap Αιτoλία/Aitolia graikiškai L ist. sr. C Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Αιτoλία — Sp Aitòlija Ap Αιτόλια/Aitolia sen. graikų kalba Sp Etolijà Ap Αιτoλία/Aitolia graikiškai L ist. sr. C Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.